1_b.png

Oplatí sa viac živnosť alebo s.r.o.?

21.05.-Oplati-sa-viac-zivnost-alebo-sro_AP_NR-(FB-cover).jpg

 

Aby ste sa správne rozhodli, ako si na túto otázku odpovedať a čo je pre váš budúci biznis najlepšie, príďte si vypočuť nášho lektora. Priblíži vám špecifiká, rozdiely a (ne)výhody oboch právnych foriem.

DOZVIETE SA

  • ako dlho trvá a stojí založenie živnosti a s.r.o.
  • ako je to s ochranou majetku a ručením
  • kedy sa stávate platcami DPH
  • odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne
  • ako si vyplácať zisk/podiel na súkromné použitie

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Norbert Gyürüsi – pôsobí ako právnik, podnikateľ a lektor, vo svojich pracovných pozíciách nadobudol skúsenosti v oblasti práva, manažmentu a vedenia ľudí, ktoré uplatňuje vo svojej konzultačnej firme FreyaCorp, špecializovanej na zakladanie firiem na kľúč.

KEDY

21.05.2019

17:00 - 20:00 hod.

KDE

NPC Nitra, SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 21.05.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené