1_b.png

Odprezentuj sa vlastným videom!

2_10_Odprezentuj sa vlastným videom_AP_KE (FB cover).jpg

 

Digitálna doba kladie čoraz väčší dôraz na online sebaprezentáciu. Video je vhodná forma na zviditeľnenie sa v spletitej sieti reklamných kanálov. Spropaguj sa pomocou videa na sociálnych sieťach, komunikuj so svojimi potenciálnymi zákazníkmi na YouTube. Nauč sa pomocou svojpomocne natočeného videa odprezentovať nielen seba, ale aj svoj budúci biznis.

DOZVIETE SA

  • video ako efektívny nástroj online komunikácie
  • formy videa a ich využitie
  • základné atribúty, ktoré by malo spĺňať prezentačné video
  • kamera a strih
  • online video kampane

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Bc. Peter Šoltészaložil marketingovú spoločnosť Promiseo, ktorá je Premier Google Partner na Slovensku a zároveň jediný člen Asociácie digitálnych marketingových agentúr na východnom Slovensku. Skúsenosti z aplikácie rôznych marketingových nástrojov a marketingovej komunikácie kombinuje s biznis schopnosťami. Za svoje úspechy získal ocenenie Forbes 30 pod 30.

HOSŤ PODUJATIA

Bc. Michal Smoleň - líder a zakladateľ video oddelenia spoločnosti Promiseo. Zápal pre vizuálne efekty prerástol do kariéry režiséra mnohých videoklipov známych interprétov ako Marián Čekovský, či Mafia Corner, reklamných kampaní pre najväčšie značky v regióne a virálnych spotov, z ktorých vzišla aj nominácia na ocenenie Zlatá Pecka.

KEDY

2. 10. 2019

16:00 – 19:00 hod.

KDE

MONOPOL SPACE

Alžbetina 55

040 01 Košice

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 1. 10. 2019 do 12.00 hod


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.