1_b.png

Obsahový marketing ťa naštartuje

21.06.-Obsahový-marketing-ťa-naštartuje_AP_BANOVCE-NAD-BEBRAVOU-(FB-cover).jpg

 

Poznáte CONTENT MARKETING? Využívate ho vo svoj prospech? Ak ste na tieto otázky odpovedali slovíčkom NIE, nestrácajte čas. Príďte na naše podujatie a zistíte nie len to, ako vám obsahový marketing môže pomôcť, ale získate aj mnohé ďalšie dôležité informácie.

DOZVIETE SA

  • čo je content marketing
  • ako tvoriť videá, fotografie a rôzne typy obrázkov (gify, cinemagrafy)
  • ako tvoriť blogové články
  • ako tvoriť e-booky
  • ako tvoriť vzdelávacie e-mail kampane
  • ako tvoriť infografiky, persóny
  • všetko o obsahovom audite, redakčnom kalendári a plánovaní, distribúcii obsahu a jeho vyhodnocovaní

VAŠA LEKTORKA JE

Mgr. Ivica Ďuricová - majiteľka firmy Adlervia s.r.o. sa venuje kreatívnemu copywritingu, namingu a poradenstvu, je autorkou kníh a spoluautorkou viacerých článkov a publikácií o inšpiratívnych podnikateľských nápadoch, stála pri zrode Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

KEDY

24.06.2019

17:00 – 20:00 hod.

KDE

Ži:va

Námestie Ľ. Štúra, Dom služieb

957 01 Bánovce nad Bebravou

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 21.06.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.