1_b.png

Nie je kaviareň ako kaviareň

26_11 Nie je kaviareň ako kaviareň_AP+RP(FB cover).jpg

 

O tom, že v kaviarni musia mať skvelú kávu niet pochýb. Tiež príjemné prostredie, dobrú obsluhu, atmosféru... Našim hosťom sa podarilo skĺbiť všetko dokopy, pridať niečo navyše, zaujať, a uspieť. Prídu vám porozprávať o tom, ako vybudovali svoj biznis s výbornou kávou.

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Goriffee - vzniklo v roku 2013, kedy trio Erik, Matej a Amir začali dovážať výberovú arabiku priamo od farmárov z Rwandy. Dnes pracujú s farmármi z celého sveta od Brazílie až po Indonéziu. Ich cieľom je ponúknuť najvyššiu kvalitu a unikátnu chuť kávy. Snažia sa podporiť myšlienky excelentnej kvality, sledovateľnosti pôvodu a udržateľnosti.

Pán Králiček - v roku 2012 Martin Králik založil značku Pán Králiček a v Bratislave začal prevádzkovať prvé pojazdne kaviarne. Od roku 2016 funguje už aj v kamennej kaviarni. „Pán Králiček Priestor je nielen kaviareň. Je to Priestor robiť veci inak a poriadne. Priestor pre Vás, Priestor pre nás.“

KEDY?

26.11.2019

17:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 26.11.2019 do 9:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

KONTAKTY: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Prezentácie príkladov úspešnej podnikateľskej praxe, ako jedna z foriem informačných a popularizačných aktivít, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
  • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
  • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Táto prezentácie príkladov úspešnej podnikateľskej praxe sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk