1_b.png

Nezáleží na tom, čo vieš, ale koho poznáš!

10.07.-Nezáleží-na-tom,-čo-vieš,-ale-koho-poznáš!_AP_PREŠOV-(FB-cover).jpg

 

Alebo kto pozná teba! Lebo o tom je sieťovanie. Aj o tom, či dokážete predstaviť svoj biznis za 30 sekúnd a či sa radi stretávate s ľuďmi rovnakej krvnej skupiny. Rozšírte svoje poznatky v tvorivej atmosfére a spoznajte názory odborníka na našom networkingu.

DOZVIETE SA

  • čo sa skrýva za slovom networking
  • v čom spočíva jeho dôležitosť
  • čo znamená pre vás a váš biznis (praktická časť)

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Mgr. Michal Rohröck – lektor, biznis konzultant, podnikateľ, manažér so skúsenosťami s predajom služieb a produktov z rôznych oblastí, špecializuje sa na psychologické aspekty predaja a ako podnikateľ sa riadi sa mottom: Robme veci tak, aby zákazník hľadal nás a nie my jeho.

Mgr. Martina Rohrböck – lektorka, finančná a realitná poradkyňa, založila a rozvíja vlastnú značku poradenských služieb s jedinečnou metodikou práce s klientom, podnikanie chápe ako cestu, na ktorej každý krok znamená nové príležitosti.

Mgr. Marcela Trojanová – komunikácia s klientom je pre ňu hlavným pracovným nástrojom, neustále hľadá nové možnosti na rozširovanie svojej sociálnej siete, okrem finančného sprostredkovania sa špecializuje na realitný trh a pri kúpe nehnuteľnosti je sprievodkyňou kupujúceho.

KEDY

10.07.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova UniCentrum (2. poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 08.07.2019 do 13.00 h


Networking, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.