1_b.png

Nevyhnutný výstroj budúceho podnikateľa

9_9 Nevyhnutný výstroj budúceho podnikateľa_AP BB (FB cover).jpg

 

K dosiahnutiu úspechu v podnikaní je potrebné mať zreteľnú vnútornú výbavu, vlastnosti, postoje, či osobnostné nastavenia. Čím viac z toho človek má, tým ľahšie sa mu rozbieha biznis. Zistite, ktoré vlastnosti vás kvalifikujú pre úspech v podnikaní.

ČO SA DOZVIETE

  • ktoré osobnostné predpoklady umožňujú s ľahkosťou podnikať
  • prečo je vnútorné nastavenie kľúčové k tomu, aby ste uspeli v podnikaní
  • ako dosiahnuť zmenu, ktorá vám otvorí dvere k spokojnosti, úspechu a bohatstvu
  • ktoré predpoklady sú nezlučiteľné s podnikaním a prečo

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Angela Stančíková - podniká viac ako dve dekády v oblasti poradenstva. Počas svojej praxe pomohla postaviť sa na nohy desiatkam podnikateľov. Venuje sa mentálnemu koučingu v podnikaní, motivácii a leadershipu.

KEDY

9.9. 2020

15:30 – 18:30 hod.

KDE

NPC Banská Bystrica

Námestie Ľudovíta Štúra 31 (polyfunkčná budova JOPA),

974 05 Banská Bystrica

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 7.9. 2020 do 18.00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené