1_b.png

Networking ľahko a hravo v dobe digitálnej

2_12 Networking ľahko a hravo v dobe digitálnej  AP ZA onl (FB cover).jpg

 

Hoci je stretávanie momentálne obmedzené, nové kontakty môžete nadviazať aj online. Zistíte, ako zapôsobiť na ľudí, ktorí vám môžu pomôcť rozvíjať podnikateľské zámery a prečo sa zamerať na kvalitu namiesto kvantity.

ČO SA DOZVIETE

  • ako v praxi nadviazať prvý kontakt online
  • nástroje a techniky na utváranie nových kontaktov
  • ako si vybudovať kvalitný network online
  • čo je užitočné a čo je strata času
  • akým chybám sa vyhnúť v online networkingu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Michal Hamar, MBA – Špecialista osobnostného rozvoja, talentu u jednotlivcov a tímov s dlhoročnou praxou v medzinárodných spoločnostiach, kouč, lektor, konzultant.

KEDY

2.12. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 25.11.2020 do 22:00 hod.

KONTAKTY: ap.za@npc.sk alebo +421 948 069 958

Účasť je bezplatná.


Podpora sieťovania (networking), ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené