1_b.png

Nerobte si ťažkú hlavu z webstránok! Len treba vedieť ako na ne

22-24_10 Nerobte si ťažkú hlavu z webstránok! Len treba vedieť ako na ne_RP (FB cover).jpg

 

Ak si kladiete otázky, ako sa vytvára webstránka, aký je pre vás správny typ webstránky, ako tvoriť obsah, prípadne čo je s tou vašou zle, kde robíte chybu, a prečo máte málo návštevníkov, tak určite príďte. O webstránkach vám toho lektor povie naozaj veľa.

KEDY?

 • Webstránky a ich “problematika” - 28.10. / 16:00 – 20:00 hod.
 • Online marketing a propagácia webstránok - 30.10. / 9:00 – 13:00 hod.
 • Grafika - DTP, print, rastre, vektory, programy - 31.10. / 9:00 – 13:00 hod

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 27.10.2019 do 21:00

Kontakt: rp@npc.sk

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná. Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


ČO PRESNE VÁS ČAKÁ

Téma č. 1 - Webstránky a ich “problematika” - 28.10. / 16:00 – 20:00 hod.

ČO SA DOZVIETE?

 • ako sa dnes robia webstránky
 • aké sú možnosti
 • systémy a dostupné CMS
 • custom riešenia - pre a proti
 • woocommerce + wordpress
 • builder áno alebo nie?
 • funelové weby - móda alebo logika
 • čo má budúcnosť a čo nie
 • výkon / cena webstránky

Typy webstránok a ich zameranie

 • osobný web, portfólio, blog, firemný page, malý eshop, firemná stránka s konfigurátormi a veľké eshopy a custom riešenia

Obsah webstránok

 • obsah webstránky, čo predstavuje dobrý obsah

Praktické príklady

 • vytvoríme si vlastný „landing page“ – jednostránkový web so základnými údajmi

Téma č. 2 – Online marketing a propagácia webstránok - 30.10. / 9:00 – 13:00 hod

ČO SA DOZVIETE?

 • logika predaja, čo znamená online marketing
 • predávame produkty a služby – voľba stratégie
 • blogy, blogy, blogy
 • facebook marketing - pre koho áno, pre koho nie
 • instagram ako samostatná kapitola
 • Google Analytics, založenie účtu a jeho charakteristiky
 • Google Ads – založenie účtu, nastavenie, úpravy, ponuky, reklamy

Praktické príklady

 • spoločne nastavíme GoogleAds pre každú službu/produkt účastníkov

Téma č. 3 – Grafika - DTP, print, rastre, vektory, programy - 31.10. / 9:00 – 13:00 hod

ČO SA DOZVIETE?

 • grafika – všeobecný prehľad
 • programové vybavenie – výhody/nevýhody
 • raster a webová grafika (photoshop?)
 • vektor a printová grafika (illustrator?)
 • katalógy, brožúry, knihy (indesign)

Praktické príklady (podľa dohody a záujmu)

 • dizajn webstránky – Adobe Photoshop
 • dizajn propagačného letáku/plagátu – Adobe Illustrator

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Tomáš Kovalinka - vždy ma zaujímalo veľa vecí, preto som sa rozhodol študovať odbor biochémia, aj napriek tomu, že už v tom čase som aktívne pracoval ako začínajúci grafik na viacerých projektoch. Počas štúdií som pracoval aj ako grafik a vedúci grafickej sekcie v organizácii IAESTE a už na viacerých vlastných projektoch pre rôzne spoločnosti. Postupom času a po doštudovaní som sa naplno začal venovať grafike, tvorbe webov a online marketingu. Neskôr bola založená vlastná spoločnosť aktívne pracujúca na mnohých projektoch. Dnes je hlavnou náplňou realizácia marketingových plánov pre väčšie spoločnosti na pozícii Marketing Specialist v spoločnosti Fores Technology Group.


Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto vzdelávacie podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk