1_b.png

Naučte sa s nami networking!

26.06.2019.-Naučte-sa-s-nami-networking!_AP_ŽILINA-2-(FB-cover).jpg

 

Zapôsobte na ľudí, ktorí vám môžu pomôcť rozvíjať vaše podnikateľské zámery! Dôležité je vziať to krok za krokom. Zamerať sa na kvalitu, namiesto kvantity. Nástroje a techniky, ktoré môžete využívať na efektívne utváranie vašich príležitostí, vám prezradíme na našom workshope.

DOZVIETE SA

  • ako si vybudovať kvalitný network
  • ako nadviazať prvý kontakt
  • čo je užitočné a čo je strata času
  • akým chybám sa vyhnúť
  • aké témy fungujú pri small talk

VÁŠ LEKTOR

Miroslav Kubiš – má dlhoročnú prax v obchode a v trénerskej a lektorskej činnosti, pracuje vo Vzdelávacej akadémii Žilina, školil obchodníkov zo sektorov financií, bankovníctva, personalistiky a podobne.

KEDY

26.06.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Banka Žilina

Legionárska 1

010 01 Žilina

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 25.06.2019 do 13.30 h


Networking, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska – okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.