1_b.png

Nauč sa správne odprezentovať

05_11_Nauč sa odprezentovať_AP (FB cover).jpg

 

Máte podnikateľský nápad a chcete ho začať realizovať? Viete však, ako správne „ísť s kožou“ na trh a prečo je prvý dojem rozhodujúci? Príďte na náš networking, kde vás naša skúsená lektorka presvedčí, prečo je dôležitý a ako sa správne odprezentovať pred vašimi potenciálnymi zákazníkmi tak, aby ste ich získali.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ?

  • ako si vytvárať hodnotový networking a ako z neho vyťažiť maximum
  • ako zaujať a čo o nás prezrádza reč tela
  • tipy a triky ako sa odprezentovať: praktické cvičenia

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Linda Hnatová – majiteľka a zakladateľka spoločnosti CONCORDIA Agency s.r.o, ktorá bola niekoľkonásobne ocenená ako top agentúra v súťaži RECRUIT RANK PROFESIA, odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi a protokol. Má dlhoročnú prax ako koučka manažérov a vedúcich pracovníkov na celosvetovom medzinárodnom trhu.

KEDY?

5.11.2019

17:00 - 20:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 5.11.2019 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Podpora sieťovania, ako jedna z foriem informačnej a popularizačnej aktivity, v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.