1_b.png

Nadizajnuj si budúcnosť vo svojom biznise

plagat-15_07_Letna-skola_AP-(FB-cover).jpg

 

Príď sa schladiť do Národného podnikateľského centra a stráv pár letných večerov u nás. Nebudeš ľutovať. Spoznaj svoje slabé a silné stránky a využi ich vo svoj prospech v biznise. Interaktívny týždeň našej Letnej školy je pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o rozvoj vlastného potenciálu. Pomocou zábavných a kreatívnych techník lepšie spoznáš seba a svoje skryté možnosti.

Odhalíš svoj potenciál v podnikaní, zistíš, ako mať svoje rozhodnutia pevne v rukách. Naučíš sa kreatívne pracovať so svojím nápadom a rozvíjať ho. Identifikuješ si svoj vnútorný hnací motor a naberieš inšpirácie pre vlastný začiatok v podnikaní.

OBSAHOM BUDE

  • rôzne diagnostiky osobnosti
  • roll play a situácie kedy mierne vykročíte z komfortnej zóny
  • prvky gamifikácie (využitie hry)
  • arte terapia
  • synektika (výmena názorov vedúca k novým nápadom)
  • ... a omnoho viac

Letnou školou ťa bude sprevádzať Michal Hamar.  

KEDY?

15. 7. – 19. 7. 2019, 16:00 – 20:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

KONTAKTY: ap@npc.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 15.7.2019 do 12:00 hod.

Účasť je bezplatná. Maximálny počet účastníkov je 20.


Letná škola Akceleračného programu sa realizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II-BA kraj, Prioritná os 4 OPVal, kód ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované aj na www.sbagency.sk. Ďalšie podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.