1_b.png

Myšlienkové mapy upracú vaše nápady

24.07.-Myšlienkové-mapy-upracú-vaše-nápady_AP_NR-(FB-cover).jpg

 

Keď budete mať jasno vo svojich myšlienkach, aj váš biznis nápad bude jasnejší. Myšlienkové mapy sú na to skvelým nástrojom. Naučte sa s nami, ako ich zostaviť a získať tak poriadok a prehľad svojich kreatívnych nápadov.

ČO SA DOZVIETE

  • aké sú najväčšie výhody myšlienkových máp

  • kde a ako ich využiť v biznise a plánovaní

  • ako jednoducho s nimi začať

  • ako vám uľahčia život a šetria čas

  • aké aplikácie pre tvorbu máp sú dostupné

VAŠOU LEKTORKOU JE

Mgr. Mária Mellenová – koučka a mentorka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania a komunikácie, zameriava sa na rozvíjanie kreatívneho myslenia, je konzultantkou pre osobnostný rast a potenciál jedincov, zamestnancov firiem a pre tímovú efektivitu.

KEDY

24.07.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

NPC Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra


KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 23.07.2019 do 17.00 h

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba– nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.