1_b.png

Myšlienkové mapy sú kľúčom ku kreativite

30.05.-Myšlienkové-mapy-sú-kľúčom-ku-kreativite-BA-(FB-cover).jpg

 

Usporiadajte si podnikateľské myšlienky a nápady tak, aby ste ich vedeli krok po kroku premeniť na realitu. Veľa plánujete, potrebujete vidieť veci v súvislostiach? Skúste využívať myšlienkové mapy. kreatívnu techniku, ktorú vytvoril svetoznámy Tony Buzan. Presvedčte sa, že práve myšlienkové mapy sú kľúčom, ktorý odomkne vaše schopnosti a otvorí dvere budúcemu biznisu.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako a kde myšlienkové mapy využívať
  • ako ich vytvárať, minimálne s jednou odídete domov
  • ako prepájať myšlienky a podporiť tak kreatívne myslenie

KTO JE VAŠA LEKTORKA?

Alexandra Kello – viac ako 15 rokov pôsobí v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja ľudí. Spolupracovala s niekoľkými vzdelávacími agentúrami, kde realizovala komplexné rozvojové programy pre klientov priamo na mieru. Pôsobila ako vysokoškolská pedagogička, v súčasnosti sa venuje práci s biznis klientmi, s učiteľmi, študentami a neziskovým sektorom. Pod vlastnou značkou - Kreatívne myslenie (www.kreativnemyslenie.sk) a projektom www.timovaspolupraca.sk.

KEDY?

30.5.2019, 17:30 – 19:30 hod.

KDE?

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A

811 09 Bratislava

KONTAKTY: ap@npc.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 30.5.2019 do 12:00

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Workshop, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

- cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo

- študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené