1_b.png

Môžu byť kryptomeny platidlom budúcnosti?

10_07_Kryptomeny-dvojplagat-AP-RP-(FB-cover).jpg

 

Kryptomeny – najmladšie, digitálne platidlo - sa vo svete presadzujú čoraz viac. Lektor vám porozpráva ako vznikli, ako fungujú a aká môže byť ich budúcnosť.

ČO SA DOZVIETE?

  • čo je kryptografia a kryptomeny
  • ako vznikli, čo im predchádzalo
  • ako fungujú kryptomeny a blockchain
  • ako ich používať, čo na to potrebujeme
  • ako fungujú napr. Bitcoin transakcie
  • čo sú smart kontrakty (inteligentné zmluvy)
  • aká je budúcnosť kryptomien
  • čo už funguje a na čom sa pracuje
  • ako môžete použiť kryptomeny v podnikaní

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Martin Lindák je analytikom Nadácie F. A. Hayeka. Venuje sa ekonomickým témam, ale najmä kryptomenám a technológiám súčasnosti. Viac ako 5 rokov komentuje dianie z oblasti kryptomien pre ekonomické denníky a weby. Pravidelne vystupuje v televízii TA3.

KEDY?

10.7.2019, 16:00 - 20:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 9.7.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: ap@npc.sk


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť nepodnikateľ:

Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

- cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo

- študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Prečo iba Bratislavský kraj?

Odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk  v sekcii Služby/Workshopy a semináre.