1_b.png

Mobilné riešenia pomáhajú podnikaniu

22_4 Mobilné riešenia pomáhajú podnikaniu AP (FB cover).jpg

 

Mobily sú každodennou súčasťou nášho života. A môžu byť efektívnym nástrojom pre vaše budúce podnikanie. Na našom workshope sa dozviete, aké aplikácie uľahčujú podnikateľský život a na čo netreba zabúdať v prípade, že by ste si chceli vytvoriť vlastnú aplikáciu. S naším lektorom budete môcť prediskutovať a tiež zvalidovať vlastný nápad. Dostanete spätnú väzbu z investorského uhla pohľadu.

ČO SA DOZVIETE:

  • aplikácie pre zefektívnenie budúceho biznisu
  • ako mobilné riešenia a smartfóny zmenili globálny trh
  • fenomén mobilných platieb

KTO JE VÁŠ LEKTOR:

Denis Sedlák - vyštudoval medzinárodný Business Management v Paríži. Je zakladateľom startupu Hiroo v podobe HR softvéru pre zefektívnenie preselekcie kandidátov za pomoci video recruitingu a komparatívnej analytiky. Taktiež pomáha startupom s business developmentom a prepojením s lokálnymi Venture Capital fondmi.

KEDY?

22.4.2021

9:00 – 12:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 20.4.2021 do 12:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené