1_b.png

Marketingová horúčka v Nitre: Google Ads

22_08_PPC-kampane-s-Google-Ads_AP_NR-(FB-cover).jpg

 

Poďte s nami stráviť leto plnohodnotne a marketingovo! Pokračujeme v sérií prednášok ako využívať sociálne média a silu marketingu. Tentokrát budeme hovoriť o nastavení efektívnej PPC kampane pomocou marketingového nástroja Google Ads.

ČO SA DOZVIETE

  • aký je cieľ kampaní
  • ako nastaviť rozpočet
  • ako vám PPC kampane pomôžu získať klientov
  • ako cieliť reklamu
  • ktoré reklamné kanály použiť
  • ako urobiť analýzu kľúčových slov

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?

Mgr. Martin Matuška – ako projektový manažér pre PPC kampane sa špecializuje na stanovenie stratégie pre e-commerce klientov, koordináciu aktivít v rámci performance marketingu a vedenie tímu špecialistov. Svoje skúsenosti využíva v projektoch GymBeam, Topánkovo a ďalší.

KEDY?

22.8.2019

16:30 - 19:30 hod.

KDE?

NPC Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 21.8.2019 do 15.00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.