1_b.png

Marketingová horúčka v Nitre: Facebook Marketing II

20_08_AP_NR_Marketingova-horucka_FB-biznis-manager-(FB-cover).jpg

 

Poďte s nami stráviť leto plnohodnotne a marketingovo! Pokračujeme v sérií prednášok o tom ako využívať sociálne média ako marketingový nástroj. Tentoraz sa naučíte optimálne pracovať s Facebook Business Managerom.

ČO SA DOZVIETE

  • úvod do práce s Facebook Business Managerom
  • ako pracovať s týmto pokročilým nástrojom
  • aké sú jeho výhody
  • aké sú základné nastavenia a funkcie

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?

Ing. Marek Bellay – v súčasnosti freelancer, digitálny marketér, ktorý sa špecializuje na komunikačnú stratégiu firiem a pomáha pri budovaní nových značiek. K marketingu ho priviedla chuť skúšať stále niečo nové a hľadať nové spôsoby komunikácie. Jeho obľúbený digitálny nástroj je SEO a sociálne siete.

KEDY?

20.8.2019

16:30 - 19:30 hod.

KDE?

NPC Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 19.8.2019 do 15.00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.