1_b.png

Mám potenciál byť podnikateľom?

15.05. Mám potenciál byť podnikateľom_AP_BB(FB cover).jpg

 

Na začiatku podnikania je dôležitá kreativita a poznanie svojich silných stránok. Len ten, kto vie kým je a pozná svoje prostredie, môže prísť so zámerom, ktorý zaujme zákazníkov a získa si ich dôveru. Na našom interaktívnom seminári pre mladých si otestujete svoj podnikateľský nápad aj sami seba.

DOZVIETE SA

  • čo sú kreatívne podnikateľské nápady
  • ako vylepšiť svoj nápad a urobiť z neho podnikateľský zámer
  • ako vyhodnotiť svoje osobné šance a riziká v podnikaní
  • ako si od začiatku budovať dobré meno a dôveryhodnosť

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Kristína Strapcová bývalá rozhlasová redaktorka so skúsenosťami z riadenia marketingových kampaní a PR komunikácie sa venuje tvorbe marketingových a komunikačných stratégií, správe Facebook stránok, foteniu a tvorbe vídeí, pri svojej práci využíva nástroje WOM (Word Of Mouth) marketingu.

KEDY

15.05.2019

14:30 - 17:30 hod.

KDE

Konekt - Poradenské centrum pre mladých

J. Kozačeka 11 (3.poschodie)

960 01 Zvolen

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk .

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 13.5.2019 do 18.00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené