1_b.png

Majster svojho času

11.06.-Majster-svojho-času_AP+RP_LEVICE-(FB-cover).jpg

 

Efektívne si zorganizovať čas a venovať sa rozbehu svojho biznisu naplno, no zároveň nezanedbávať osobný život, je umenie. Ak si neviete nájsť čas na váš podnikateľský nápad, príďte nabrať motiváciu na naše podujatie.

DOZVIETE SA

  • ako bojovať s časovým tlakom a stresom

  • ako si zorganizovať čas a priority pre podnikanie

  • ako nájsť súlad medzi podnikaním a osobným životom

  • ako efektívne využiť 24 hodín

  • novinky v plánovaní a organizovaní času

VÁŠ LEKTOR JE

Mgr. Norbert Gyürüsi pôsobí ako právnik, podnikateľ a lektor, skúsenosti získané v oblasti práva, manažmentu a vedenia ľudí uplatňuje s tímom profesionálov pri zakladaní firiem na kľúč.

KEDY

11.06.2019

16:30 - 18:30 hod.

KDE

Coworking Steel Tower

Kalnická cesta 12

934 01 Levice

 

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 10.06.2019 do 12.00 h


Motivačné podujatie, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program a Networking, podpora sieťovania, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.