1_b.png

Majster prezentácie a komunikácie

26_09_ Majster komunikácie a prezentácie_AP+RP LEVICE (FB cover).jpg

 

Či už podnikáte alebo o podnikaní uvažujete, vaše prezentačné a komunikačné zručnosti sú dôležité. Chcete predsa, aby každý rozumel o čo vám ide. V tvorivej atmosfére nášho networkingu si prakticky precvičíme nielen ako nastaviť efektívnu komunikáciu, biznis prezentáciu, ale aj ako na stretnutí zaujať budúceho investora.

ČO SA DOZVIETE

  • ako budovať komunikáciu s rešpektom
  • ako na efektívnu prezentáciu
  • ako spracovať negatívnu spätnú väzbu a „nevybuchnúť“
  • ako získať sebaistotu v argumentácii a prezentácií
  • prezentácie účastníkov a spätná väzba

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Mgr. Mária Mellenová – koučka a mentorka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania a komunikácie, zameriava sa na rozvíjanie kreatívneho myslenia, je konzultantkou na rast a osobnostný potenciál jedincov, zamestnancov firiem a tímovú efektivitu.

KEDY

26.9.2019

16:30 – 19:30 hod.

KDE

Coworking Steel Tower

Kalnická cesta 12

934 01 Levice

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 24.9.2019 do 16.00 h


Networking-podpora sieťovania, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci podaktivity 1.4 Akceleračný program v rámci Národného projektu NPC v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba– nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.