1_b.png

Má remeslo zlaté dno?

18_2 Má remeslo zlaté dno_AP BB FB cover.jpg

 

Remeslo bolo kedysi každodennou súčasťou života našich predkov. Dnes sa opäť vracia do povedomia ľudí, získava obdiv a ponúka možnosti sebarealizácie v oblasti podnikania. Príďte na networkingové stretnutie načerpať inšpiráciu aj motiváciu, či získať nové kontakty pre vaše budúce podnikanie.

ČO SA DOZVIETE

  • v čom je výhoda remeselníckeho podnikania
  • pokazíš, nezarobíš? Akým chybám predchádzať
  • aká je budúcnosť remesla na Slovensku
  • neformálne stretnutie s možnosťou získať nové kontakty

HOSŤAMI SÚ

Veronika Uhrecká študovala design kovu a šperku na Kráľovskej akadémii v Antverpách. Spolu s manželom tvoria umelecké a remeselné duo pod značkou UHRECKI. Venujú sa zákazkovej výrobe z kovu - tvorbe exkluzívnych zlatých šperkov, interiérových objektov a dizajnového nábytku.

Marek Bolf – pred rokmi sa rozhodol vrátiť hudbu späť medzi ľudí. Láska k drevu sa pretavila do značky Kalimba musical instrument. Spolu s rodinou vyrába hudobný nástroj pre nehudobníkov - kalimbu. Z jeho tvorby cítiť osobitý prístup, originalitu a unikátnosť každého jedného nástroja.

Šárka Minárik – marketérka a spoluzakladateľka rozbiehajúceho sa projektu Gubaňa, cez ktorý chcú vrátiť slovenskej vlne jej hodnotu a dostať ju späť do každodenného života. Gubaňa spája súčasnosť a minulosť. V každom výrobku z vlny sa spája moderný dizajn s kvalitou tradičného materiálu.

Zuzana Roziaková – začínala v období, keď poctivé prírodné mydlo nebol bežne dostupný tovar. Prvé mydlo s kozím mliekom vyrobila v lete v roku 2010. Osobná potreba a túžba po kvalitnom produkte stojí za dnes už etablovanou značkou prírodnej kozmetiky Mydlo z farmy.

KEDY

18.2. 2020

16:30 – 19:30

KDE

Podnikateľský inkubátor

Rudohorská 33 - Sásová

974 11 Banská Bystrica

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 17.2. 2020 do 13.00 hod.


Networking (podpora sieťovania), ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené