1_b.png

LETNÁ ŠKOLA Podnikanie inak

17.-21.6.-Letná-škola-Podnikanie-inak_AP_NR-(FB-cover).jpg

 

Aj občianske združenie si môže privyrobiť. Téma letnej školy ponúka informáciami nabitý „one stop shop“ týždeň o tom, ako správne viesť a rozvíjať občianske združenie. S nami nasajete atmosféru tvorivej komunity, ktorá vás naštartuje, ale tiež dostanete spätnú väzbu na svoje nápady.

ČO SA DOZVIETE

17.06.2019 Využite silu tímu

 • budovanie komunikácie s rešpektom
 • ako sa „nevynudiť“
 • efektívna spätná väzba
 • konflikt v tíme a jeho riešenie

18.06.2019 Aký máte brand?

 • marketing stratégia na pár klikov
 • potenciál nápadu pomocou on-line marketingu
 • úspešná činnosť webstránok a sociálnych sietí

19.06.2019 Predajte seba a svoje OZ

 • ako na investora vs dobrovoľníka
 • B2B vs B2C predaj
 • predajná stratégia po telefóne

20.06.2019 Nezabúdajte na GDPR

 • využite GDPR vo svoj prospech
 • na čo si dávať pozor

21.06.2019 Odprezentujte svoje OZ

 • príprava biznis prezentácie
 • získanie sebavedomia pri vystupovaní na verejnosti
 • video nahrávka finálnych prezentácií a vzájomná spätná väzba

VAŠI LEKTORI

Mgr. Mária Mellenová – koučka a mentorka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania a komunikácie, zameriava sa na rozvíjanie kreatívneho myslenia, je konzultantkou na rast a osobnostný potenciál jedincov, zamestnancov firiem a tímovú efektivitu.

Mgr. Tomáš Kovalinka – úspešný grafický dizajnér a marketingový stratég, aktívne sa venuje grafickému dizajnu, tvorbe a správe webstránok a príprave PR materiálov.

Mgr. Branislav Príbojský – pôsobil vo firmách, ktoré sa venujú inkorporačným službám (zakladanie spoločností v zahraničí) a aj ako právnik vo finančnej sfére SR, pomáhal tiež zakladať firmy vo viac ako v 15 štátoch EÚ a Ázie.

Mgr. Norbert Gyürüsi – pôsobí ako právnik, podnikateľ a lektor, skúsenosti získané v oblasti práva, manažmentu a vedenia ľudí uplatňuje s tímom profesionálov pri zakladaní firiem na kľúč.

KEDY

17.06. - 21.06.2019

16:00 - 21:00 hod.

KDE

NPC Nitra, SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 17.06.2019 do 12:00


Letná škola Akceleračného programu sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.