1_b.png

Letná škola podnikania

6-10_7 Letná škola podnikania_AP TN (FB cover)2.jpg

 

Túžite podnikať, no teraz potrebujete väčšiu motiváciu. So skúseným lektorom si ujasníte osobnú víziu, spravíte seba-analýzu a nastavíte si očakávania od podnikania. Letná škola vás do podnikania nakopne správnym smerom!

ČO SA DOZVIETE

6. 7. 2020 - Osobná vízia života

 • Kto som a čo chcem v podnikaní dosiahnuť
 • Strategické plánovanie – SWOT analýza seba samého
 • Moje silné stránky a ako ich v podnikaní využiť
 • Zmluva samého so sebou

7. 7. 2020 - Riadenie času alebo seba?

 • Čo v mojom živote nesmie chýbať
 • Ako si všetko upratať do jedného týždňa
 • Efektívny time manažment

8. 7. 2020 - Motivácia

 • Vytvorenie zošita/nástenky snov – načo takú vec robiť aj v biznise?
 • Osobná motivácia – ranné a večerné rituály v Tvojom živote
 • Motivácia vo dvojici a tímová motivácia – spoločné naštartovanie biznisu

9. 7. 2020 - Networking

 • Budovanie pevných vzťahov
 • To naozaj musím ísť medzi ľudí?
 • Ako sa nebáť nadväzovať kontakty a odprezentovať svoj biznis nápad

10. 7. 2020 - Líderstvo

 • Ako viesť seba a svoj tím
 • Ako svojim poslaním zanechať po sebe odkaz

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Juraj Šimkovič – Pôsobil ako športový manažér v občianskom združení v Bratislave. Aktuálne pôsobiaci v školstve. Popri zamestnaní je zakladateľom Pozitívnych talkshow v Trenčíne, networking večerov Fleck net v Trenčíne, mentor v organizáciách I AMbitious a LEAF, spíker na konferenciách a vzdelávacích podujatiach. Držiteľ rekordu Slovenska v počte prejdených hradov (56 hradov za 5 dní).

KEDY

6.7. - 10.7.2020

09:00 - 14:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Trenčín

Soblahovská 6688

911 01 Trenčín

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 3.7. 2020 do 12:00 hod.


Letná škola Akceleračného programu sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené