1_b.png

Letná škola marketingu

8-12_8-Letná-škola-marketingu_AP-(FB-cover).jpg

 

Dajte svojmu nápadu vizuálnu identitu a odprezentujte sa na sociálnych sieťach. Počas Letnej školy najskôr pripravíte ideový koncept grafického dizajnu pre vaše podnikanie a v druhej časti sa zameriate na marketingové nástroje, ktoré sa dajú využiť na propagovanie sa na sociálnych sieťach.
 

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

8.8. Úvod do marketingu a vizuálnej komunikácie

 • Ako funguje reklama
 • Čo je vizuálna komunikácia v biznise a prečo je dôležitá

9.8. Kreatívny grafický dizajn

 • Ako vytvoriť pozitívny prvý dojem a osloviť zákazníkov
 • Ako vytvoriť kreatívny grafický dizajn

10.8. Vizuálna komunikácia v praxi

 • Príklady úspešnej vizuálnej komunikácie v biznise
 • Spätná väzba lektora na vaše ideové koncepty grafického dizajnu

11.8. Marketing na sociálnych sieťach

 • Aké online marketingové nástroje sa najviac využívajú
 • Ako sa v online svete odlíšiť od konkurencie

12.8. Facebook a Instagram

 • Facebook business manager - základy
 • Využitie sociálnych sietí a najnovšie trendy

 

VÁŠ LEKTOR

Marek Petrovič – Profesionálne sa venuje marketingu 6 rokov počas ktorých si prešiel dlhou cestou až po vlastnú firmu. Za jeho odbornosťou stoja skúsenosti, ktoré nabral ako marketingový špecialista vo Volis International, kde spoznal Google Ads PPC kampane, v e-shope pamas.sk, kde riadil komplexne marketing v 7 krajinách, v ui42 digital kde pôsobil ako senior facebook špecialista a riaditeľ marketingu. Teraz už Marek riadi vlastnú marketingovú agentúru, ktorá pomáha svojim partnerom rásť za hranice SR.

Ing. Petra Kunertová, PhD. - po ukončení doktorandského štúdia bola 3 roky súčasťou tímu reklamnej agentúry Kreativgang ako špecialista sociálnych sietí, od roku 2018 podniká v sfére online marketingu a rôznym značkám a firmám spravuje účty na sociálnych sieťach.

KEDY

8. – 12.8. 2022

15:00 – 20:00 hod.

KDE

Online

alebo

NPC Žilina, OC Makyta (1. poschodie), 1. mája 1016/4, 010 01 Žilina

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

 • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
 • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 01.08.2022 do 22:00 hod.

KONTAKTY: ap.za@npc.sk alebo +421 948 069 958

Účasť je bezplatná.


Letná škola Akceleračného programu sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

 • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
 • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Letná škola Akceleračného programu sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené