1_b.png

LETNÁ ŠKOLA Marketingový camp

24.-28.06-Letná-škola_AP_PREŠOV-(FB-cover).jpg

 

Si odhodlaný budúci podnikateľ s otvorenou mysľou, ktorý hľadá nové výzvy a príležitosti ? Rád sieťuješ a spoznávaš nových ľudí na zaujímavých a inovatívnych podujatiach? Potom je náš Mcamp práve pre teba! Naučíš sa správne odprezentovať seba alebo svoju budúcu spoločnosť, nastaviť stratégiu, vytvoriť brand aj predávať.

ČO SA DOZVIETE

Pondelok – 24.06.2019 Umenie predávať

 • podstata aktívneho počúvania, proces počúvania a jeho bariéry
 • klient ako komunikačný partner poskytovateľa služieb
 • 10 zásad aktívneho počúvania v komunikácii s klientom
 • asertívne konajúci poskytovateľ služieb
 • komparácia asertívnej, pasívnej a agresívnej komunikácie
 • techniky asertívnej komunikácie pri nespokojnosti klienta

Utorok – 25.06.2019 Analýza zákazníka

 • kto je mojím zákazníkom a jeho potreby
 • čo nenávidia a čomu veria zákazníci
 • za čo sú ochotní zákazníci/klienti zaplatiť
 • ako tvoriť efektívne a výstižné nadpisy na základe analýzy zákazníka

Streda – 26.05.2019 Nastavenie stratégie

 • základný prehľad o cieľovej skupine
 • stanovenie stratégie pomocou modelu See-Think-Do-Care
 • analýza potenciálu webovej stránky
 • analýza webových stránok konkurencie a vyhľadávaní Google
 • stratégia komunikácie prostredníctvom sociálnej siete Facebook
 • online reklama prostredníctvom reklamnej siete Google Ads

Štvrtok – 27.06.2019 Firemná identita/brand

 • claim slogan/motto, vízia, misia, poslanie
 • produkt/ služba
 • kvalita a prevedenie
 • vizuálne spracovanie
 • firemná kultúra
 • webstránka/eshop
 • social média
 • marketingová komunikácia
 • PR

Piatok – 28.06.2019 Umenie prezentovať

 • prvý dojem pri prezentácii
 • ako zvládnuť prezentáciu firmy na verejnosti
 • tipy, triky, odporúčania pre prezentujúcich
 • zásady práce s otázkami pri prezentácii
 • príprava prezentácie firmy na veľtrhu podnikateľských príležitostí
 • nahrávka na kameru

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Mgr. Ľuboš Marcinek - preferuje techniky a metódy neformálneho vzdelávania založeného na zážitku, zameriava sa na problematiku rozvoja sociálnych zručností a občiansku participáciu na živote spoločnosti, v roku 2015 bol zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou Nadáciou Pontis v spolupráci s organizáciou Ashoka.

Mgr. Ľudmila Andrejková – zakladateľka projektu Jedinečné ženy, organizátorka konferencií na sebarozvoj, motiváciu a kvalitnejší život, lektorka zameraná na podporu a rozvoj podnikania, osobnostný rozvoj a motiváciu, zakladateľka pravidelných stretnutí Jedinečných podnikavých žien v Prešove a v Košiciach.

Mgr. Jakub Horváth, MBA. - na Katedre marketingu a medzinárodného obchodu vyučuje predmety v špecializácii Digitálny marketing, venuje sa tiež copywritingu, PR a obsahovému marketingu, je ambasádorom programu Grow with Google a trénerom programu #IamRemarkable od Google.

KEDY

24.06.2019 – 28.06.2019

16:00 - 21:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova UniCentrum (2. poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 21.06.2019 do 14.00 h


Letná škola Akceleračného programu, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.