1_b.png

LETNÁ ŠKOLA: E-shop, ktorý zarába

08.-12.07-LETNÁ-ŠKOLA-E-skop,-ktorý-zarába_AP_BB-(FB-cover).jpg

 

Nepotrebujete programátora, ani web dizajnéra. Zvládnete to aj sami a vaším zákazníkom môže byť celý svet. Nakupovanie cez internet je trendom a obrovskou príležitosťou. V našej Letnej škole vás naučíme, ako založiť e-shop a vytvoriť značku, ktorá uspeje. Nebuďte OFF!

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

1. deň (8.7.) - Začíname

 • podnikateľský zámer
 • SWOT analýza, analýza trhu a konkurencie
 • finančný plán

2. deň (9.7.) - Právna forma

 • živnosť alebo s.r.o.?
 • ako riešiť účtovníctvo vo vzťahu k právnej forme
 • potrebuje e-shop registračnú pokladňu?
 • aký typ účtovníctva je vhodný pre môj e-shop?

3. deň (10.7.) - Marketing

 • kto je môj zákazník?
 • ako odprezentovať svoj e-shop?
 • použiť fotobanku alebo si urobiť vlastné fotky a video?
 • ako napísať blog a dať článku pridanú hodnotu
 • typy reklamy, ktoré sa oplatí použiť
 • SEO optimalizácia

4. deň (11.7.) – Administrácia e-shopu I.

 • platformy
 • dizajn, funkcionality
 • nákupný proces, platobný systém
 • zasielanie

5. deň (12.7.) - Administrácia e-shopu II.

 • platformy
 • dizajn, funkcionality
 • nákupný proces, platobný systém
 • zasielanie
 • štatistické vyhodnocovanie návštevnosti a predajov

Nezabudnite si so sebou priniesť notebook.

KTO SÚ VAŠI LEKTORI

Stanislava Vrbová – venuje sa školeniam zameraným na sociálne siete a online marketing, vytvorila vlastný e-shop a v rámci internetového obchodu sa aktívne podieľa na realizácii projektov od prvotnej myšlienky, cez prieskum trhu, vytváranie marketignovej stratégie až po vyhodnocovanie štatistík.

Michaela Gašparová je odborníčka na hlavné kategórie daní ako DPH a daň z príjmu PO a FO, ovláda procesy a povinnosti vyplývajúce z daňovej legislatívy, poskytuje odborné poradenstvo k ekase a služby v rámci spracovania podvojného a jednoduchého účtovníctva (mikro a malé podniky a SZČO).

KEDY

8. - 12.7.2019

8.30 - 13.30 hod.

KDE

Podnikateľský inkubátor

Rudohorská 33 - Sásová

974 11 Banská Bystrica

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 4.7.2019 do 13.00 hod.


Letná škola Akceleračného programu sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivita 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť

- fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.