1_b.png

LETNÁ ŠKOLA - Biznis model na mieru

10-14_8 LETNÁ ŠKOLA - Biznis model na mieru_AP KE (FB cover)2.jpg

 

Dajte vášmu budúcemu podnikaniu ucelenú podobu. Letná škola vám pomôže utriediť si myšlienky pomocou dvoch metodík DESIGN THINKING a Business Model Canvas a ušijete si biznis model na mieru.

ČO SA NAUČÍTE

Pondelok 10.8.2020 – Metódy a proces Design Thinking

 • oboznámenie sa s metódou Design Thinking
 • praktická skúška metodológie
 • skúška prototypovania

Utorok 11.8.2020 - Stratégie a praktická tvorba prototypu

 • spoznanie svojho zákazníka
 • úprava nápadov podľa požiadaviek zákazníka
 • príprava finálneho návrhu

Streda 12.8.2020 - Metódy a proces vytvorenia Business Model Canvas

 • krátke zhrnutie Business Modelu Canvas
 • vzory využívané pri modelovaní
 • dizajnovanie business modelu

Štvrtok 13.8.2020 - Stratégie a praktická tvorba modelu

 • stratégie pri tvorbe modelov
 • hodnotenie business modelov
 • tvorba konkrétnych modelov pre účastníkov

Piatok 14.8.2020 -  Základ komunikačnej stratégie 

 • odvodenie stratégie zo vstupov Business Model Canvas
 • definícia pridanej hodnoty produktu a služieb pre komunikačnú stratégiu
 • budovanie efektívnych distribučných kanálov vďaka správnej komunikácii so zákazníkom

 

KTO SÚ VAŠI LEKTORI

Ing. Pavol Miroššay - je výkonným riaditeľom Košice IT Valley s viac ako 10 ročnými skúsenosťami s IT a projektovým manažmentom. Pôsobí aj ako hodnotiteľ startupov a podnikateľských nápadov v rámci Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM a školiteľ metodológie DESIGN THINKING.

Ing. Viliam Vajda, PhD. - spoluzakladateľ startupového a co-workingového centra, pôsobí v organizačných tímoch, ktoré v Košiciach organizujú Hackathon a Startup Weekend. Dlhodobo sa venuje mentoringu v oblasti rozvoja biznis nápadov.

Ing. Marek Lavčák - V roku 2016 ho časopis Financial Times zaradil do rebríčka New Europe 100 - 100 najvýznamnejších mladých inovátorov Európy. V Eastcubatore organizuje podujatia ako Startup Weekend alebo Hackathon.

 

KEDY

10.8. – 14.8. 2020

16:00 – 21:00 hod.

KDE

MONOPOL SPACE

Alžbetina 55

040 01 Košice

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 6.8.2020 do 14.00 hod


Letná škola Akceleračného programu, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Letná škola Akceleračného programu, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené