1_b.png

LETNÁ ŠKOLA: Ako sa presadiť, keď rozbiehate biznis

10-14_8 LETNÁ ŠKOLA Ako sa presadiť, keď rozbiehate biznis_AP ZA (FB cover)2.jpg

 

Letná škola vás do podnikania nakopne tým správnym smerom! So skúseným lektorom si prejdete základné piliere úspešného štartu podnikania.   


O ČOM BUDEME HOVORIŤ:

 

10.8. Objavte v sebe podnikateľa

 • Čo sú vaše silné a slabé stránky v podnikaní

 • Aký ste typ lídra

 • Čo sú kľúčové vlastnosti, schopnosti a návyky úspešných podnikateľov

 • Na čom musíte pracovať, aby ste uspeli vo svete biznisu

11.8. Komunikácia ako tajná zbraň v biznise

 • Výcvik v počúvaní a pochopení potrieb klienta

 • Ako formulovať svoje myšlienky a rozhodnutia jasne, ľahko a efektívne

 • Práca so strachom a prezentovanie pred publikom

12.8. Naučte sa riadiť svoj čas

 • Sebadisciplína, nie je perfekcionizmus, no nutnosť na ceste úspechu

 • Pružnosť v myslení, je to, čo Váš biznis zachráni

 • Kritické myslenie alebo, ako mať odstup a nadhľad

 • Vnútorná rovnováha základný pilier nášho fungovania

13.8. Spolupracujte v biznise

 • Ako aktívne budovať a podnecovať vzťahy s obchodnými partnermi, klientmi a zamestnancami

 • Ako riadiť spoluprácu a robiť efektívnou

14.8. Základy obchodovania

 • Ako prezentovať svoje produkty, alebo služby

 • Ako uspieť v predaji svojich produktov, alebo služieb

 • Ako si vybudovať zdravú sebadôveru a sebaistotu

 

VÁŠ LEKTOR

Miroslav Kubiš - má 13-ročnú prax v obchode. Trénerskej a lektorskej činnosti sa venuje 9 rokov. Pracuje vo Vzdelávacej Akadémii Žilina a školil obchodníkov zo sektorov financií, bankovníctva a personalistiky.

KEDY

10. – 14.8. 2020

15:00 – 20:00 hod.

KDE

Univerzitný vedecký park – zasadačka 4. poschodie

Univerzitná 8215/1,

010 26 Žilina

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 6.8. 2020 do 22.00 h


Letná škola Akceleračného programu sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené