1_b.png

Lego vás naučí vybudovať skvelý tím

16.jpg

 

Potrebujete tím, ktorý bude vašimi nápadmi rovnako nadšený ako vy! Ako ho vybudovať? Tak, že na našom worshope objavíte svoje super schopnosti vďaka hre a stavaniu z LEGO SERIOUS PLAY. Prostredníctvom seba otestujete aj váš tím a zabránite tomu, aby sa stal vašou nočnou morou.

ČO SA DOZVIETE

  • rozdiely medzi tímom a skupinou
  • roly v tíme
  • 5 príčin nefunkčnosti tímu
  • základňa tímovej práce, jej funkčnosť a vývojové fázy
  • LEGO SERIOUS PLAY

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Michal Hamar – kouč, tréner, konzultant, lektor a špecialista rozvoja s viac ako 10-ročnou skúsenosťou v korporátnych spoločnostiach, absolvoval množstvo rozvojových tréningov, je absolventom MBA a certifikovaným analytikom medzinárodne uznávaného nástroja na osobnostné testovanie manažérov a ich tímov.

KEDY

16.04.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Banka Žilina

Legionárska 1

010 01 Žilina

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 15.04.2019 do 14.00 h


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska – okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené