1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ Vedomosti v kocke

17-21_2 KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ - Vedomosti v kocke_AP PO (FB cover).jpg

 

Ako zrealizovať váš podnikateľský nápad, kde zohnať peniaze a komu svoj produkt či službu ponúknuť. To všetko a ešte viac sa dozviete na kurze podnikateľských zručností. Spoznajte nových ľudí či možných budúcich obchodných partnerov.

KEDY

17. – 21.2. 2020

09:00 - 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove               

Budova UniCentrum (2. poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 13.2. 2020 do 14.00 h

17-21_2 KPZ - Vedomosti v kocke_AP PO(plagat)_new_Page_2.jpg

Kurz podnikateľských zručností, ako skupinové modulové poradenstvo, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené