1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ - Nastavte sa na rozbeh!

17.1.-KPZ_Nastavte-sa-na-rozbeh!.jpg

 

Odborníci z praxe vám pomôžu správne rozbehnúť biznis! Stačí sa prihlásiť na náš päťdňový kurz, počas ktorého sa naučíte zvládnuť úvodné podnikateľské kroky.

HARMONOGRAM MODULOV 

1.deň (17.1.):  Biznis zručnosti

2.deň (18.1.):  Účtovné zručnosti

3.deň (19.1.):  Marketingové zručnosti

4.deň (20.1.):  Finančné zručnosti

5.deň (21.1.):  Prezentačné a komunikačné zručnosti
 

ČO SA DOZVIETE

Pondelok 17.1.2022 - 16:30 - 20:30 Biznis zručnosti

 • Ako si vytvoriť BMC
 • Načo nám slúži BMC
 • Ukážka praktických príkladov

Utorok 18.1.2022 - 16:00 - 20:00 Účtovné zručnosti

 • Špecifické právne formy podnikania a ich výhody/nevýhody
 • Ktorá právna forma je najvhodnejšia pre vaše podnikanie
 • Chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť
 • Ako na účtovníctvo pri začiatku podnikania

Streda 19.1.2022 - 16:00 - 20:00 Marketingové zručnosti

 • Aké nástroje sa najviac využívajú
 • Ako sa odlíšiť od konkurencie
 • Využitie sociálnych sietí

Štvrtok 20.11.2022 - 16:00 - 20:00 Finančné zručnosti

 • Cashflow a ako si nastaviť finančné ciele
 • Validácia nápadu
 • Možnosti financovania pri rozbehu podnikania

 

Piatok 21.1.2022 - 16:00 - 20:00 Prezentačné a komunikačné zručnosti

 • Komunikácia so zákazníkom
 • Budovanie stabilných vzťahov so zákazníkmi
 • Tipy a triky využívané pri komunikácií
 • Networking

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Andrej Rybovič, MSc. - je spoluzakladateľ startupu MindBox VR, s ktorým absolvoval akceleračný program Startup Yard v Prahe. Venuje sa rozvoju podnikania a podpore podnikateľov. Učí, ako môžu začínajúci podnikatelia, startupy, ale aj firmy aplikovať princípy Lean startup a Customer development.

Ing. Daniela Budovičová – zakladateľka a konateľka spoločnosti Option A s.r.o poskytujúcej služby podvojného účtovníctva pre spoločnosti s ručením obmedzeným. V súčasnosti aktívne podporuje rozvoj a vzdelávanie v regióne Hornej Nitry, pôsobí ako lektorka a odborný konzultant v oblasti účtovníctva a miezd.

Ing. Petra Kunertová, PhD. - po ukončení doktorandského štúdia bola 3 roky súčasťou tímu reklamnej agentúry Kreativgang ako špecialista sociálnych sietí, od roku 2018 podniká v sfére online marketingu a rôznym značkám a firmám spravuje účty na sociálnych sieťach.

PhDr. Ján Žovin – niekoľko rokov sa aktívne pohybuje najmä v odvetví retailu, kde prešiel viacerými manažérskymi pozíciami. Má skúsenosti s otváraním a rozbiehaním maloobchodných predajní domácich i nadnárodných spoločností.

Ing. Ivana Havranová ACC - pracovala vo vrcholovom manažmente v oblasti obchodu a služieb. Dnes pracuje ako kouč, tímový kouč a konzultant. Je spoluzakladateľkou vzdelávacieho programu pre manažérov/lídrov. Verí v potenciál jednotlivca, silu myšlienky, a že dobré sa nakoniec presadí.

 

KEDY

17.01.2022 16:30 – 20:30 hod.

18. – 21.01.2022 16:00 – 20:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná. Účastník sa registruje na Kurz podnikateľských zručností v celom jeho trvaní.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 10.01.2022 do 24:00 hod.


Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené