1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ – Naštartujte svoj biznis

28-2.10 KPZ – Naštartujte svoj biznis AP ZA FB.jpg

 

Odborníci z praxe vám pomôžu správne naštartovať biznis! Stačí, ak sa prihlásite na bezplatný päťdňový kurz v Martine, počas ktorého sa naučíte zvládnuť úvodné podnikateľské kroky.

28-2.10 KPZ – Naštartujte svoj biznis AP ZA_Page_2.jpg

KEDY

28.9. – 2.10. 2020

16:00 – 20:00 hod.

KDE

Združenie Metro, Pavla Mudroňa 24, 036 01 Martin

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 24.9. 2020 do 22.00 h

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.


PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.