1_b.png

Kurz podnikateľských zručností

KPZ_BA_17.6.-21.6.2019-(FB-cover).jpg

 

Ak máte svoj podnikateľský nápad a chcete s ním vstúpiť do sveta reálneho biznisu, strávte zopár letných večerov v Národnom podnikateľskom centre v Bratislave. U nás môžete premeniť svoje plány na skutočnosť. Za päť dní sa stretnete so skvelými odborníkmi, ktorí vám odovzdajú užitočné a praktické rady k naštartovaniu vášho podnikania. A možno stretnete aj budúcich obchodných partnerov. Stačí sa len zaregistrovať!

ČO VÁS ČAKÁ?

1. deň (17.6.): Biznis zručnosti

Na čom budete zarábať a kto sú vaši zákazníci? Spoznáte rozdiel medzi Business MODEL Canvas a BIZNIS PLÁNOM, na čo ich budete potrebovať a čo musia obsahovať. Praktické cvičenia vám ukážu, ako môžete pomocou Business Model Canvas premeniť váš biznis nápad na skutočnosť.

2. deň (18.6.): Špecifické právne zručnosti

Ozrejmíte si, ako postupovať pri ZAKLADANÍ nového podnikania (živnosť a s.r.o.) i to, aké chyby najčastejšie robia ľudia pri výbere a zriadení právnej formy podnikania. Taktiež sa dozviete užitočné informácie o AUTORSKÝCH PRÁVACH, patentoch, ochranných známkach a o tom, ako si môžete ochrániť vašu podnikateľskú ideu.

3. deň (19.6.): Špecifické daňovo - odvodové a finančné zručnosti

Dozviete sa, ako sa čo najefektívnejšie vysporiadať s ÚČTOVNÍCTVOM a aké sú dane a odvody pri jednotlivých typoch podnikania. Získate vedomosti z finančného manažmentu a dozviete sa zaujímavosti o rôznych zdrojoch FINANCOVANIA vášho budúceho biznisu. Naučíte sa tiež, ako si nastaviť vyvážený cashflow.

4. deň (20.6.): Marketingové zručnosti

Zistíte, aké existujú marketingové tipy a triky, ktoré vám môžu pomôcť úspešne rozbehnúť váš biznis a dozviete sa viac o nástrojoch online marketingu a sociálnych sieťach.

5. deň (21.6.): Biznis protokol a komunikačné zručnosti

Získate prípravu na vaše prvé pracovné stretnutia a rady, ako vystupovať pri kontakte s budúcimi biznis partnermi alebo zákazníkmi. Naučíte sa, aké je funkčné využitie neverbálnej komunikácie v biznise, prečo je dôležitý prvý dojem a ako ho nepokaziť.

KEDY?

17.6. - 21.6.2019

pondelok – piatok, každý deň od 16:00 – 20:00

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Kontakt:ap@npc.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 17.6.2019 o 12:00 hod.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná. Na kurz sa môžu registrovať iba tí uchádzači, ktorí neabsolvovali rovnaký kurz v rámci projektu NPC II – BA kraj v minulosti.

KTO BUDÚ VAŠI LEKTORI?

Ing. ANDREJ RYBOVIČ – venuje sa rozvoju podnikania a podpore podnikateľov viac ako 5 rokov. Podieľal sa na organizovaní víkendového startup podujatia v Žiline a pôsobil ako lektor a koordinátor univerzitného programu Povolanie podnikateľ. V súčasnosti je v rámci startupu MindBox zodpovedný za business development, marketing, komunikáciu s partnermi a predaj.

JUDr. TIJANA ĆEĆEZOVÁ, LLM - odborníčka na obchodné právo, ochranu spotrebiteľa a členka Slovenskej advokátskej komory. Vedie vlastnú advokátsku kanceláriu a pôsobí ako generálna tajomníčka Slovensko – srbskej obchodnej komory.

Ing. JAROSLAVA LUKAČOVIČOVÁ – dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Ing. LADISLAV SMOROŇ - podniká v oblasti finančného a podnikateľského vzdelávania a poradenstva, spolupracoval na národnom projekte podnikateľského vzdelávania so Združením podnikateľov Slovenska, je aktívny vo viacerých NGO zameraných na podnikateľské a finančné vzdelávanie.
RNDr. MILAN FRAŇO, PhD. - online marketingový špecialista a lektor WooAcademy. Kariéru v marketingu začal ako freelancer - vytváral weby, eshopy, SEO, UX a marketingové stratégie. V agentúrnom prostredí sa prepracoval až na head of sales. Po odchode z agentúry sa začal venovať vzdelávaniu v online marketing vo WooAcademy.

Mgr. LINDA HNATOVÁ – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi a protokol. Má dlhoročnú prax ako koučka manažérov, vedúcich pracovníkov, odborných pracovníkov i kapitánov lodí, zastáva významné riadiace funkcie v oblasti hotelierstva a zaoceánskych či riečnych plavieb.


Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností - sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

ODMIENKY:
Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.
* Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.