1_b.png

Krok po kroku - ako sa stať lídrom

ako-sa-stat-lidrom-(FB-cover).jpg

 

Každý úspešný biznismen by mal vedieť viesť a motivovať ľudí, dokázať u nich vzbudiť dôveru, či inšpirovať ich ku kreativite. Staňte sa lídrom a naučte sa správne reagovať na stresové situácie.

Na workshope cez vlastný zážitok zistíte:

  • kto je to líder a ako sa správa
  • čo majú lídri spoločné a aké sú základné vlastnosti lídra
  • čo vedie ľudí k tomu, že lídra nasledujú
  • ako si buduje líder dôveru ľudí okolo seba

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Mgr. Martin Čajko vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Je spoluzakladateľom projektu Otvorená Hra (www.otvorenahra.sk), ktorého hlavným cieľom je prostredníctvom hravých tréningov komunikačných schopností zvyšovať angažovanosť a lojálnosť zamestnancov.

KEDY?

27.2.2019, 17:00 – 20:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A

811 09 Bratislava

KONTAKTY: ap@npc.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 27.2.2019 do 12:00

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Workshop, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

- cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo

- študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené