1_b.png

Kríza ako príležitosť

29_6_-AP_ZA_Kríza-ako-príležitosť-(FB-cover).jpg
 
Využite čas krízy vo svoj prospech a nájdite spôsob ako začať podnikať práve teraz. V každej kríze sa skrýva príležitosť, treba sa len na vec pozrieť z iného uhla pohľadu. Na prednáške vám lektor povie, ako v aktuálnej situácii nájsť podnikateľskú príležitosť.
 
ČO SA DOZVIETE
  • Ako nájsť obchodný potenciál počas krízy
  • Kde hľadať informácie
  • Ako transformovať podnikateľský plán na aktuálnu situáciu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Rastislav Slyško –  Má 9-ročnú prax vo vedúcich obchodných pozíciách, kde nadobudol dobrú znalosť priamych aj nepriamych predajných procesov v spotrebiteľskom a obchodnom segmente. Špecializuje sa na implementáciu obchodnej stratégie, riadenie výkonnosti a efektívnosť v podnikaní, riadenie predaja.

KEDY

29. 6. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

 

Ukončenie registrácie: 24.6. 2020 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap.za@npc.sk alebo +421 948 069 958

Účasť je bezplatná.

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870


PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.