1_b.png

Kritické myslenie: Sila rozumu v biznise

19_1-Kriticke-myslenie_AP_BB-(FB-cover).jpg

 

Dnešná doba, plná protichodných správ, dezinformácií či hoaxov si viac ako inokedy vyžaduje uplatňovať kritické myslenie tak v súkromnom živote, ako aj v biznise. Ako sa naučiť nepodliehať prvému dojmu, uvažovať a vytvoriť si vlastný názor? Dozviete sa na seminári.

ČO SA DOZVIETE

  • ako rozoznávať hoaxy, dezinformácie, propagandu, nepravdu aby negatívne neovplyvnili náš život a podnikanie
  • Duning-Krugerov efekt alebo prečo nefunguje dokazovanie nekompetentnému, že je nekompetentný
  • najčastejšie prehliadané, ignorované argumentačné chyby v dezinformáciách -  ako môžu ovplyvniť podnikanie
  • 3 kroky, ako nebyť mimo. Techniky, ktoré fungujú nielen v biznise

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Tomáš Langermann - coach, lektor, mentor. Dlhodobo sa venuje rozvoju ľudských zdrojov a vzdelávaniu dospelých. Špecializuje sa na rozvoj komunikačných a obchodných zručností. Dominujú témy ako strategické plánovanie úspechu, kritické myslenie, manipulácia a ovplyvňovanie, argumentácia a schopnosť presvedčiť.

KEDY

19.1. 2021

16.30 - 19.30 hod.

KDE

Online

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk tel.: 0948 057 840

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

 

Ukončenie registrácie: 13.1.2021 do 23.00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené