1_b.png

Kreativita v budúcom biznise

24_06_AP_Kreativita v buducom biznise  (FB cover).jpg

 

Kreativita v súkromí sa odráža na našej tvorivosti v práci a teda aj v budúcom biznise. Ako sa s tým najlepšie popasovať? Aké techniky poznáme a kedy ich využiť? V správnej atmosfére a pomocou vhodných nástrojov dokážeme objaviť tú správnu kreatívnu parketu. 

ČO SA DOZVIETE

  • ako v sebe objaviť a udržiavať kreativitu v biznise
  • ako podporovať tvorivosť a flexibilitu mysle
  • hra ako dlhodobý spôsob práce v dospelosti
  • ako sa pozerať na svet z iného uhla

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Simona Mištíková, ktorá viedla jeden z troch tímov v najväčšej PR agentúre na Slovensku. Potom si založila vlastnú - DIVINO. V oblasti komunikácii pôsobí viac ako 15 rokov. Venuje sa strategickému poradenstvu, krízovej komunikácii a tréningom. Vďaka SBA sa zúčastnila Medzinárodného školenia The Creativity Workshop.com v Barcelone.

KEDY?

24.6.2020, 9:30 – 12:30 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať na e-mail v pdf formáte

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 22.6.2020 do 12:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.