1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ Úspešný štart do podnikania

13.-17.05.-KPZ-Úspešný-štart-do-podnikania_AP_NR-(FB-cover).jpg

 

Bránia vám nezodpovedané otázky naštartovať svoj biznis? Počas jedného týždňa vás nadopujeme informáciami a nabijeme zručnosťami, pomocou ktorých naštartujete vaše podnikanie na plné otáčky.

ČO SA DOZVIETE

13.05.2019 - Marketingové zručnosti

 • marketing na pár klikov

 • ako naplno využiť potenciál vlastného produktu či služby pomocou on-line marketingu

 • úspešná činnosť webstránok a sociálnych sietí

14.05.2019 - Obchodné zručnosti

 • ako vytvoriť obchodnú ponuku, ktorá sa neodmieta

 • čo má obsahovať a ako zostaviť úspešný podnikateľský zámer

 • ako osloviť, zaujať, predať a udržať si zákazníka

15.05.2019 - Finančné zručnosti

 • špecifické odvodovo-daňové zručnosti

 • dôležitosť finančného plánu pred začiatkom podnikania

 • vedenie účtovníctva a daňovo odvodové povinnosti pri založení firmy

 • finančná analýza podniku a vstupné výdavky pri začiatkoch podnikania

16.05.2019 - Špecifické právne zručnosti

 • právne formy podnikania

 • ktorá právna forma je najvhodnejšia pre vaše podnikanie

 • aké majú jednotlivé formy výhody a nevýhody

 • na čo si dať pozor pri zakladaní a vedení firmy

17.05.2019 - Motivačné zručnosti

 • techniky na rozvoj komunikačných zručností

 • získanie sebavedomia pri vystupovaní na verejnosti

 • identifikácia stresového prostredia

 • ako funguje mozog pod tlakom, techniky zvládania stresu

VAŠI LEKTORI

Mgr. Tomáš Kovalinka – úspešný grafický dizajnér a marketingový stratég, aktívne sa venuje grafickému dizajnu a tvorbe webstránok, príprave PR materiálov a správe webových stránok.

Mgr. Branislav Príbojský – pôsobil vo firmách, ktoré sa venujú inkorporačným službám (zakladanie spoločností v zahraničí) a aj ako právnik vo finančnej sfére SR, pomáhal tiež zakladať firmy vo viac ako v 15 štátoch EÚ a Ázie.

Ing. Andrea Bakošová, MBA – úspešná podnikateľka, majiteľka poradenskej a účtovnej kancelárie sa okrem riadenia projektov a strategického plánovania venuje aj expertnej činnosti a publikačnej činnosti, koordinácii vzdelávacích aktivít, či vzdelávaniu dospelých.

Mgr. Norbert Gyürüsi – v súčasnosti pôsobí ako právnik, podnikateľ a lektor, skúsenosti získané v oblasti práva, manažmentu a vedenia ľudí dnes uplatňuje s tímom profesionálov pri zakladaní firiem na kľúč.​​​​​​​

Mgr. Henrieta Holúbeková – tvorkyňa Náuky o sebe = vodcovstve zajtrajška a autorka vzdelávacieho programu Životológia pre mládež a dospelých už 20 rokov školí jednotlivcov a firmy v odolnosti voči vonkajším vplyvom, realizuje tréningy komunikácie, vedenia tímov a zvládania extrémnych záťažových situácií.

KEDY

13.05. - 17.05.2019

16:00 - 20:15 hod.

KDE

NPC Nitra, SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.


Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.05.2019 do 12:00

Kurz podnikateľských zručností, ako skupinové modulové poradenstvo, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené