1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ Nastavte sa na rozbeh!

27.-31.05 KPZ Nastavte sa na rozbeh_AP_ŽILINA(FB cover).jpg

 

Odborníci z praxe vám pomôžu naštartovať biznis! Stačí, ak sa prihlásite na bezplatný Kurz podnikateľských zručností, ktorý sme pre vás pripravili. V posledný májový týždeň tak každý deň získate dôležité informácie pre rozbeh vášho podnikania.

ČO SA DOZVIETE

Pondelok 27.05.2019 – Špecifické právne a daňovo-odvodové zručnosti

 • rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.
 • postup pri zakladaní právnej formy
 • chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť
 • komunikácia so štátnymi inštitúciami
 • viem si účtovníctvo viesť sám?

Utorok 28.05.2019 – Business Model Canvas

 • vytvorenie vlastného BMC
 • dôležitosť BMC pri rozbehu podnikania
 • ukážka praktických príkladov

Streda 29.05.2019 – Vystupovanie, získanie zákazníka a komunikácia s ním

 • komunikácia so zákazníkom
 • budovanie stabilných vzťahov so zákazníkmi
 • tipy a triky využívané pri komunikácii
 • využitie neverbálnej komunikácie

Štvrtok 30.05.2019 – Cash flow

 • nastavenie cieľov pri rozbehu podnikania
 • techniky pri zostavovaní finančného plánu
 • možnosti financovania pri rozbehu podnikania

Piatok 31.05.2019 – Marketingové zručnosti: tipy a triky na rozbeh biznisu

 • najviac využívané marketingové nástroje a práca s nimi
 • odlíšenie sa od konkurencie a získanie výhody
 • využitie sociálnych sietí

VAŠI LEKTORI

Jana Ftorkováodborníčka v oblasti účtovníctva, vo vlastnej firme sa zaoberá spracovaním účtovníctva a miezd, poradenstvom v oblasti ekonomiky pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov a podnikateľov zo segmentu mikro a malých podnikov.

Andrej Rybovič – je spoluzakladateľ startupu MindBox VR, s ktorým absolvoval akceleračný program Startup Yard v Prahe, venuje sa podpore podnikateľov a učí ich, ako aplikovať princípy Lean startup, Customer development a ako správne validovať nápad.

Miroslav Kubiš – má 13-ročnú prax v obchode, trénerskej a lektorskej činnosti sa venuje deväť rokov, pracuje vo Vzdelávacej Akadémii Žilina, školil obchodníkov zo sektorov financií, bankovníctva, personalistiky a pod.

Ján Žovin – spolupracoval s domácimi a nadnárodnými spoločnosťami pri rozvoji ich podnikania, aktuálne je zodpovedný za začínajúcich podnikateľov v Žilinskom a Trenčianskom kraji s cieľom pomôcť a podporiť ich, aby si začali plniť svoje sny.

Petra Kunertová – absolvovala štúdium so zameraním na kreatívnu ekonomiku, pôsobila ako lektorka marketingu a online marketingu, tri roky bola súčasťou tímu reklamnej agentúry Kreativgang, kde spravovala sociálne siete viac ako 20 firiem.

KEDY

27.5. - 31.5.2019

16:00 – 20:15 hod.

KDE

Výskumné centrum Žilinskej univerzity

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 24.05.2019 do 14.00 h


Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené