1_b.png

Komunikácia a asertivita

28.05. Komunikácia a asertivita_PIEŠŤANY(FB cover).jpg

 

Komunikácia je jednou z najvýznamnejších podnikateľských zručností, často na nej stojí úspech pracovného stretnutia, jednanie s klientom či obchodným partnerom. Ako môžu byť komunikačné zručnosti a asertivita prospešné pre vaše budúce podnikanie vám vysvetlí naša odborníčka.

NAUČTE SA

  • byť ku klientom asertívni
  • rozumieť ich neverbálnej komunikácii
  • počúvať a správne reagovať

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Linda Hnátová – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi, protokol a komunikačné zručnosti, pôsobí ako kouč manažérov, odborných pracovníkov i kapitánov lodí, zastáva významné riadiace funkcie v oblasti hotelierstva a zaoceánskych či riečnych plavieb.

KEDY

28.05.2019

09:00-12:00 hod.

KDE

Mestská knižnica mesta Piešťany

Školská 19

921 01 Piešťany

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 15.04.2019 do 9:00 h.


Skupinové poradenstvo - odborné poradenstvo: jednorazové odborné poradenstvo sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené