1_b.png

Instagram pre váš biznis

14_11_Instagram pre Váš biznis_RP PO(FB cover).jpg

 

Digitálna gramotnosť neustále rastie, a tak fenomén menom Instagram zasiahol podnikanie na Slovensku v plnej sile. Zdá sa, že propagácia vlastného biznisu v prostredí internetu nebola nikdy taká efektívna ako dnes. Zistite aj vy ako na to na našom praktickom workshope.

ČO SA DOZVIETE

  • prečo podnikať na Instagrame
  • ako si založiť biznis účet na Instagrame
  • ako by mal vyzerať reprezentatívny profil
  • kto sú influenceri a ako s nimi spolupracovať
  • propagácia prostredníctvom Instastories
  • čo je to IGTV a ako merať štatistiky
  • aká je návratnosť investícií na Instagrame
  • prečo je potrebné mať nastavený Instagram Shopping

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Daniel Shyp – konateľ a zakladateľ marketingovej agentúry MY Brand Agency, ktorý sa venuje téme online marketingu a podnikaniu už pár rokov. Pracoval na reklamných projektoch pre najväčších slovenských aj zahraničných hráčov na online trhu - medzi jeho najznámejších klientov patrí napr. Toyota, Harley-Davidson, ExiSport, Slovenská pošta a mnohé iné.

KEDY

14.11.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Kúpeľná 6

(2. poschodie)

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.11.2019 do 12.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.