1_b.png

Influencer marketing v praxi

09.04.-Influencer-marketing-v-praxi-(FB-cover).jpg

 

Influencer má vo svete sociálnych sietí veľký dosah na široké spektrum ľudí, teda aj na vašich budúcich zákazníkov, partnerov. Lektorka vám prezradí, aké sú trendy v zahraničí a aký obsah Slovákov od influencerov najviac baví. Súčasťou seminára budú konkrétne ukážky už zrealizovaných kampaní.

ČO SA DOZVIETE

  • ako nájsť vhodného influencera
  • výhody a nevýhody influencer marketingu
  • pre koho je spolupráca vhodná a čo od toho očakávať
  • aké sú najžiadanejšie formáty na sociálnych médiách

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Jana Malaga - Content marketing specialist & managing director. Zakladateľka a organizátorka súťaže BLOGER ROKA®. V roku 2016 založila unikátny projekt Asociácia blogerov, ktorý dnes edukuje a spája viac ako 200 slovenských blogerov. Riadi svoju agentúru Content agency, ktorá sa zameriava na nastavenie obsahovej stratégie, tvorbu obsahu a na spoluprácu so slovenskými a českými influencermi.

KEDY

9.4.2019, 17:30 – 19:30 hod.

KDE

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A

811 09 Bratislava

KONTAKTY: ap@npc.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 9.4.2019 do 12:00

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

- cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo

- študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené