1_b.png

Hoby, krása, zdravie - spojme naše podnikanie

20_11 Hoby krasa zdravie spojme nase podnikanie_AP TT (FB cover).jpg

 

Príďte na stretnutie tých, pre ktorých sú zdravie a starostlivosť o krásu profesiou a vášňou! Majitelia masérskych salónov, kaderníctiev, nechtových štúdii ale aj fyzioterapeuti, odborníci na krásu, pleť aj tí, ktorí sa nimi len túžia stať budú na stretnutí plnom informácii a príkladov z praxe. Ani vy tam nesmiete chýbať.

ČO VÁS ČAKÁ

  • neformálne stretnutie v uvoľnenom prostredí
  • nadväzovanie nových obchodných partnerstiev
  • výmena poznatkov zo sveta zdravia a krásy
  • uvedomenie si vlastnej jedinečnosti
  • pochopíte výhody networkingu pre rozvoj podnikania

VÁŠ MODERÁTOR

Mgr. Linda Hnatová – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi, protokol, komunikačné zručnosti. Pôsobí ako kouč manažérov, odborných pracovníkov i kapitánov lodí, zastáva významné riadiace funkcie.

KEDY

20.11.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Aquapolis Business Centrum – NPC Trnava

Piešťanská 3

917 01 Trnava

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.11.2019 do 13:00 h.


Networking ako skupinové poradenstvo - informačná a popularizačná aktivita: podpora sieťovania sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.