1_b.png

HANDMADE: Zmeňte hobby na biznis

30.05.-Handmade.-Zmeňte-hobby-na-biznis_AP_BB-(FB-cover).jpg

 

Máte šikovné ruky a kreatívneho ducha? Vyrábate rôzne predmety, ktoré obdivuje vaša rodina, priatelia, či známi? Do handmade vkladáte kúsok vášho sveta a srdca, ale treba nechať prehovoriť aj svoj rozum. Pokúsme sa spolu zamyslieť, ako spojiť kreatívny svet ručnej tvorby s pragmatickým svetom obchodu a marketingu.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • formy podnikania s handmade
  • správne zadefinovanie cieľovej skupiny
  • cenotvorba
  • predajné kanály a must have pre predaj
  • propagácia a sociálne siete

KTO JE VAŠA LEKTORKA

Ing. Barbora Majerová - pôsobí v IT sfére a súčasne vedie úspešnú značku Banshee, venuje sa rozvoju a pomoci malým a stredným podnikateľom v handmade oblasti a je organizátorkou Handmade konferencie 2019.

KEDY

30.5.2019

16.00 - 19.00 hod.

KDE

Divadelná kaviareň – zelené

Štátna opera

(vchod Cikkerova ulica)

974 01 Banská Bystrica

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 29.5.2019 do 13.00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené