1_b.png

HANDMADE: Tvorca, ktorý vie predávať

30.05.-Handmade-Tvorca,-ktorý-vie-predávať_RP_BB-(FB-cover).jpg

 

Patríte medzi kreatívnych handmade tvorcov a potrebuje svoj biznis viac rozbehnúť? Príďte na náš seminár a naša lektorka vás prevedie zákutiami handmade podnikania. Dostanete odpovede na otázky ako sa čo najkreatívnejšie zviditeľniť a predávať tak viac, aj ako správne stanoviť cenu na svoj produkt.

DOZVIETE SA

  • ako vyniknúť na handmade portáloch
  • akú cenu má handmade výrobok
  • ako napísať popis výrobku, ktorý predáva
  • či je značka dôležitá
  • že aj fotografia predáva
  • ako sa starať o zákazníka

VAŠA LEKTORKA

Ing. Barbora Majerová - handmade kreatívny tvorca s FB komunitou, poskytuje individuálne konzultácie pre začínajúcich a pokročilých handmade tvorcov, organizuje konferencie a aktivity pre kreatívcov z handmade sveta.

KEDY

30.05.2019

09:30 - 13:30 hod.

KDE

Divadelná kaviareň – zelené

Štátna opera

(vchod Cikkerova ulica)

974 01 Banská Bystrica

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 28.05.2019 do 14.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené