1_b.png

Handmade tvorba II. - Prototypuj zo živice

HANDMADE TVORBA - Živica I. a II. - 09.01.2020.png

 

Si nadšenec pre živicu a produkty z nej, zaujíma ťa ako s ňou pracovať alebo len chceš začať a nevieš ako na to? Tak práve tento dvojdňový event je pre teba!

Dozvieš sa zaujímavosti o tvorbe zo živice a jej využitie pri výrobe šperkov a produktov do interiéru. Naučíme ťa postupy pri opracovaní materiálu a tvorbe dizajnu. Nebudú chýbať ani praktické ukážky a spoločne si vytvoríme dreveno-živicový náhrdelník. Príď si k nám spríjemniť poobedie.

Účasť je bezplatná.

PROGRAM:

1. DEŇ – 9.1.2020 - prihlásenie TU

17:00 – 17:10 – Úvod do práce so živicou

17:10 – 17:30 – Technologické postupy a materiály

17:30 – 18:00 – Praktická časť (zalievanie)

Po 18:00 prejdeme na voľnú diskusiu.
 

2. DEŇ – 14.01.2020

17:00 – 17:10 – Opracovanie a povrchová úprava

17:10 – 17:20 – Praktická časť (brúsenie)

17:20 – 17:30 – Praktická časť (leštenie)

17:30 – 18:00 – Praktická časť (upevnenie kovových komponentov)

Po 18:00 prejdeme na voľnú diskusiu.

KEDY?

Podujatie sa uskutoční v utorok 14. januára 2020 v čase od 17:00 do 18:00 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- kreativitu a dobrú náladu

- pracovné oblečenie

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV PODUJATIA JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Podujatie, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené