1_b.png

Google Ads – efektívna PPC kampaň

19_11_efektivna PPC kampan_AP ZA (FB cover).jpg

 

Viete aký je cyklus Pay Per Click kampane na Googli? Ako ju správne vytvoriť, nastaviť alebo ako existujúcu kampaň optimalizovať tak, aby ste na vašu web stránku prilákali čo najviac budúcich klientov? Ukážeme vám konkrétne príklady ako nato pomocou efektívnej PPC kampane.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • čo je Google Ads a ako funguje
  • koľko reklama Google Ads stojí
  • ako reklamu cieliť na potenciálnych zákazníkov
  • ako vám PPC kampane pomôžu získať klientov

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Patrik Robb – pracuje ako senior PPC špecialista pre spoločnosť Netmarketer. V oblati PPC kampaní pracuje viac ako 6 rokov, kde nazbieral mnoho odborných skúseností s Google Ads a taktiež viedol školenia pre Junior PPC špecialistov.

KEDY

19.11.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Výskumné centrum Žilinskej univerzity

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 18.11.2019 do 13.30 h


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska – okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.