1_b.png

Fotografia, ktorá predáva

25_8-Fotografia,-ktorá-predáva-AP-BB-(FB-cover)-edit.jpg

 

Oslovte vašich budúcich zákazníkov kvalitnými fotografiami na webe alebo e-shope. Na praktickom workshope sa dozviete, ako produkt odfotiť kompozične správne, význam svetla a farieb  ako aj ďalšie tipy a triky.

ČO SA DOZVIETE

  • zákutia kvalitnej fotografie pre e-shop, web, sociálne siete
  • kompozícia a použitie farieb ideálne pre marketing výrobkov
  • spoznajte základné technické parametre: ISO, čas a clona dôležité pre marketing produktu
  • pripravte si fotoaparát alebo mobilný telefón, 4-5 vlastných fotografií, kreativitu a dobrú náladu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Petr Turoň pôvodne vyštudoval právo, ale pracuje ako manažér v oblasti filmu a fotografie. Venuje sa tvorbe odborných vzdelávacích workshopov na tému fotenie, filmovanie, marketing filmárskych a foto aktivít, ale aj soft skills kurzov. Získal viacero ocenení na neprofesionálnych súťažiach v oblasti fotky a filmu.      
 

KEDY

25.8.2021

16:30 - 19:30 hod.

KDE

NPC Banská Bystrica

Námestie Ľudovíta Štúra 31 (polyfunkčná budova JOPA)

974 05 Banská Bystrica

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk tel.: 0948 057 840

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

 

Ukončenie registrácie: 24.8.2021, do 14.00 hod.


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené