1_b.png

Facebook kampane a reklama

21_10-Facebook-kampane-a-reklama-AP-(FB-cover).jpg

 

Začínate s komunikáciou na Facebooku a neviete ako získať nových fanúšikov, zvýšiť zásah vašich príspevkov alebo zapojenie? Spolu sa pozrieme na to, aké typy reklám môžete využívať vo vašom marketingu, aké metriky sú dôležité pre jednotlivé reklamné ciele. Lektorka ozrejmí  jednotlivé pojmy a ukáže, ako sa zorientovať v Business Manageri, ktorý je hlavným nástrojom pre tvorbu reklamy.

DOZVIETE SA:

  • prečo sa už dnes nedá bez reklamy na Facebooku fungovať?
  • business Manager - čo to je, ako sa v ňom zorientovať a aké typy reklám a formáty ponúka
  • praktická ukážka tvorby reklamy s cieľom zásahu / zapojenia / návštevy webu

KTO JE VAŠA LEKTORKA

Martina Pálešová – je marketingová konzultantka, venuje sa budovaniu brandu a komunity na Instagrame, komunikácii na Facebooku a influencer marketingu. Pôsobila v agentúrach ako nákupca médií, manažér sociálnych sietí, školiteľ a aj ako digitálny manažér pre magazín Forbes. V súčasnosti pôsobí ako freelance konzultantka vo vlastnom projekte "InstaLab by Tina", kde sa venuje tvorbe stratégií a obsahu na sociálnych sieťach.

KEDY

21.10.2021

17:00 - 19:00

KDE

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 19.10.2021 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené