1_b.png

Ešte nepodnikáš? Príď na prvý Prešovský networking!

25.06.-Ešte-nepodnikáš-Príď-na-prvý-Prešovský-networking_AP-PREŠOV-(FB-cover).jpg

 

Nové kontakty, rozšírenie poznatkov, debata o tom, čo ťa zaujíma, tvoj nápad pod drobnohľadom pléna a odborníkov, tvorivá atmosféra – to všetko získaš na prvom Prešovskom networkingu pre nepodnikateľov.

NA PROGRAME BUDE

  • moderovaná diskusia ako uspieť na trhu

  • minútové predstavenie vlastného biznis nápadu

  • neformálny networking

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Slávka Oulická – dlhoročná odborníčka v oblasti poradenstva pre klientov úradu práce, z pohľadu poskytovania príspevku pre UoZ s cieľom uplatniť sa na trhu práce.

Ing. Renáta Madzinová, PhD. – na viacerých univerzitách sa počas svojej výskumnej činnosti zameriavala na postavenie malých a stredných podnikov na Slovensku aj v zahraničí, a prednášala problematiku MSP.

Ing. Jarmila Ukropcová – špecialistka pre podnikateľov a malé firmy v bankovom sektore s cieľom analyzovať a riešiť finančné potreby klientov, v súkromnom sektore pôsobila na pozícií finančnej účtovníčky a ekonómky.

KEDY

25.06.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova UniCentrum (2. poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 24.06.2019 do 13.00 h


Networking, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ,s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené